Prefabrykacja i sprzedaż

SPRZEDAŻ

mgr Bartosz Zaczyński

 

b.zaczynski@prefamel.com.pl

hurt@prefamel.com.pl

12 - 6561651

510 276 364

606 653 397

PREFABRYKACJA

mgr inż. Lesław Zaczyński

 

zaczynski@prefamel.com.pl

 

pref@prefamel.com.pl

12 - 6561651

510 276 364

POMIARY

mgr inż. Lesław Zaczyński

mgr Bartosz Zaczyński

zaczynski@prefamel.com.pl

b.zaczynski@prefamel.com.pl

WYCENY

mgr inż. Lesław Zaczyński

 

zaczynski@prefamel.com.pl

 

mgr Bartosz Zaczyński

 

b.zaczynski@prefamel.com.pl

pref@prefamel.com.pl

 

Prefamel s.c Lesław Zaczyński Bartosz Zaczyński

ul. prof.Bartla 19A/11

30-389 Kraków

NIP: 679-10-14-199

 

Prefamel s.c Lesław Zaczyński, Bartosz Zaczyński

ul.prof.Bartla 19A/11 30-389 Kraków

NIP: 679-10-14-199


Siedziba spółki

ul. Igołomska 12

31-983 Kraków