Prefabrykacja i sprzedaż
 • od 1995 roku Hurtownia elektryczna w Krakowie.

  Sprzedaż hurtowa i detaliczna, a także on-line u partnera [link]

  Featured Img 2
 • Prefabrykacja rozdzielnic

  Prefabrykujemy rozdzielnice NN według projektów i zapotrzebowań indywidualnych

  Featured Img 1
 • Pomiary elektryczne

  Wykonujemy pomiary elektryczne w przemyśle, obiektach użyteczności publicznej oraz wspólnot mieszkaniowych

  Featured Img 2

SPRZEDAJEMY


Hurtowo i detalicznie materiały elektryczne do budowy i konserwacji rozdzielnic elektrycznych.

PREFABRYKUJEMY


Rozdzielnice NN, sterownicze oraz baterie do kompensacji mocy biernej.

MIERZYMY


Parametry sieci energetycznej, pod kątem występowania poboru mocy biernej. Ogólne pomiary zg. z przepisami prawa budowlanego w tym 5-letni obowiązkowy pomiar w zabudowie wielorodzinnej.

WYCENIAMY


Już zaprojektowane rozdzielnice, konsultujemy, sprawdzamy i proponujemy ich wykonanie w jak najleprzych standardach, materiałach i cenach od blisko 20 lat.